sen 9 SMN CN HG53

Sên 9 Shimano CN-HG53

240.000

Sên 9 Shimano CN-HG53 dành cho líp 9.

Danh mục: Từ khóa:

Thông tin thêm

Dành cho líp

9