coi-den

Còi xe đạp có đèn

60.000

Còi xe đạp có thể phát đèn ( màu đỏ), có thể đổi tiếng, đổi âm lượng, gắn ghi đông. Còi sử dụng 2 pin 2A để hoạt động.

Thông tin thêm

Chức năng

Còi xe đạp gắn trên ghi đông, phát đèn màu đỏ

Năng lượng

2 pin 2A